Mẹ chết khi sinh con mà chưa đóng BHXH đủ 6 tháng, cha vẫn được hưởng chế độ thai sản

Mẹ chết khi sinh con mà chưa đóng BHXH đủ 6 tháng, cha vẫn được hưởng chế độ thai sản

2020-05-21 14:43:35 Luật bảo hiểm xã hội

Mẹ chết khi sinh con mà chưa đóng BHXH đủ 6 tháng, cha vẫn được hưởng chế độ thai sản