Không cứu người sắp chết có phạm tội hay không?

Không cứu người sắp chết có phạm tội hay không?

2020-09-21 14:41:58 Tư Vấn Luật Hình Sự

Không cứu người sắp chết có phạm tội hay không?

Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát có phạm tội hay không?

Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát có phạm tội hay không?

2020-09-18 16:34:10 Tư Vấn Luật Hình Sự

Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát có phạm tội hay không?

Cấu thành và khung hình phạt của Tội bức tử

Cấu thành và khung hình phạt của Tội bức tử

2020-09-18 16:19:01 Tư Vấn Luật Hình Sự

Cấu thành và khung hình phạt của Tội bức tử

Cấu thành và khung hình phạt của tội vô ý làm chết người

Cấu thành và khung hình phạt của tội vô ý làm chết người

2020-09-18 15:25:21 Tư Vấn Luật Hình Sự

Cấu thành và khung hình phạt của tội vô ý làm chết người

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

2020-09-18 14:55:14 Tư Vấn Luật Hình Sự

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

2020-09-17 15:48:42 Tư Vấn Luật Hình Sự

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

2020-09-17 15:11:49 Tư Vấn Luật Hình Sự

Cấu thành và khung hình phạt đối với Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Cấu thành và khung hình phạt của tội giết người

Cấu thành và khung hình phạt của tội giết người

2020-09-17 14:04:34 Tư Vấn Luật Hình Sự

Cấu thành và khung hình phạt của tội giết người

Quyết định, tổng hợp, miễn giảm hình phạt, xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

Quyết định, tổng hợp, miễn giảm hình phạt, xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

2020-09-17 10:17:01 Tư Vấn Luật Hình Sự

Quyết định, tổng hợp, miễn giảm hình phạt, xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt nào?

Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt nào?

2020-09-17 10:05:06 Tư Vấn Luật Hình Sự

Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt nào?