Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu

Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu

2020-08-13 09:05:45 Tư Vấn Nhà Đất

 Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu 

Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

2020-08-13 08:56:29 Tư Vấn Nhà Đất

Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

Điều kiện được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Điều kiện được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

2020-08-13 08:48:38 Tư Vấn Nhà Đất

Điều kiện được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở

Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở

2020-08-12 10:37:38 Tư Vấn Nhà Đất

Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở

Điều kiện được cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Điều kiện được cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

2020-08-12 09:38:46 Tư Vấn Nhà Đất

Điều kiện được cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

Cấp giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cấp giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

2020-08-11 16:48:11 Tư Vấn Nhà Đất

Cấp giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cấp đổi Giấy CN quyền sở hữu nhà ở, Giấy CN quyền sở hữu công trình

Cấp đổi Giấy CN quyền sở hữu nhà ở, Giấy CN quyền sở hữu công trình

2020-07-24 16:19:09 Tư Vấn Nhà Đất

Cấp đổi Giấy CN quyền sở hữu nhà ở, Giấy CN quyền sở hữu công trình

Trình tự, thủ tục thực hiện việc tách thửa, hợp thửa

Trình tự, thủ tục thực hiện việc tách thửa, hợp thửa

2020-07-24 16:09:25 Tư Vấn Nhà Đất

Trình tự, thủ tục thực hiện việc tách thửa, hợp thửa

4 Quyền đối với bất động sản liền kề cần phải biết

4 Quyền đối với bất động sản liền kề cần phải biết

2020-07-24 15:28:28 Tư Vấn Nhà Đất

4 Quyền đối với bất động sản liền kề cần phải biết

Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề

Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề

2020-07-23 16:36:48 Tư Vấn Nhà Đất

Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề