Các hành vi bị nghiêm cấm trong xuất cảnh, nhập cảnh

Các hành vi bị nghiêm cấm trong xuất cảnh, nhập cảnh

2020-07-10 15:57:54 Tư Vấn Luật Di Trú

Các hành vi bị nghiêm cấm trong xuất cảnh, nhập cảnh

Giấy tờ xuất nhập cảnh và thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

Giấy tờ xuất nhập cảnh và thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

2020-07-10 15:50:54 Tư Vấn Luật Di Trú

Giấy tờ xuất nhập cảnh và thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

2020-07-10 15:41:50 Tư Vấn Luật Di Trú

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh

Điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh

2020-07-10 15:26:36 Tư Vấn Luật Di Trú

Điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh

Thủ tục khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Thủ tục khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

2020-07-10 15:17:56 Tư Vấn Luật Di Trú

Thủ tục khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu

2020-07-10 15:09:57 Tư Vấn Luật Di Trú

Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu  

Quy định về thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

Quy định về thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

2020-07-10 14:50:02 Tư Vấn Luật Di Trú

Quy định về thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

Đối tượng và trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành

Đối tượng và trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành

2020-07-10 14:39:57 Tư Vấn Luật Di Trú

Đối tượng và trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành

Cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

Cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

2020-07-10 14:21:58 Tư Vấn Luật Di Trú

Cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

2020-07-10 14:13:55 Tư Vấn Luật Di Trú

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài