1. Chính sách chung

Văn phòng luật sư Gia Đình hoạt động theo Luật luật sư và Quy chế hoạt động của liên đoàn luật sư Việt Nam. Theo đó, trong quá trình hoạt động, văn phòng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước cho cộng đồng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của toàn xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Văn phòng luật sư Gia Đình cam kết tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về Luật luật sư và Quy chế hoạt động của liên đoàn luật sư Việt Nam.

2. Quy định về thông tin tư vấn pháp luật và Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

"Khách hàng là tài sản của doanh nghiệp , thông tin của khách hàng là vô cùng quan trọng, vì vậy, Văn phòng luật sư Gia Đình bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo những điều khoản sau đây:

  • Những bài viết, thông tin, quy định pháp luật được đăng tải trên website của Văn phòng luật sư Gia Đình chỉ mang tính chất tham khảo không được xem là thông tin cáp dụng trong những trường hợp pháp lý. Các quý khách hàng khi truy cập website để tiếp cận các thông tin, liên hệ qua tổng đài tư vấn trực tuyến chỉ nên xem các thông tin theo hướng tư vấn định hướng giải quyết.
  • Mọi thông tin cá nhân như: Họ tên, tuổi tác, địa chỉ, số điện thoại, nội dung trao đổi, ... của quý khách hàng sẽ được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được sự chấp thuận của khách hàng hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tất cả những thông tin của khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng cho đúng mục đích mà khách hàng yêu cầu.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin khách hàng gửi qua email được bảo mật, lưu trữ bằng hệ thống phần mềm chuyên biệt có thời gian lưu trữ không hạn chế (Lưu trữ trên hệ thống Gmail của google). Nội dung cuộc trao đổi bằng điện thoại của khách hàng với luật sư của công ty được lưu trữ tối đa 03 tháng (Lưu trữ trên hệ thống server của Viettel IDC). Văn phòng luật sư Gia Đình là đơn vị duy nhất có quyền tiếp cận các thông tin nhằm phục vụ đúng mục đích khách hàng đã yêu cầu.
  • Quyền lợi của khách hàng: Khách hàng có quyền truy cập và yêu cầu sử đổi các thông tin cá nhân được đăng tải trên website của Văn phòng luật sư Gia Đình do sai sót hoặc có quyền yêu cầu xóa bỏ các thông tin cá nhân đó vào bất kỳ thời gian nào bằng hình thức gọi điện thoại trực tiếp đến số Hotline của Văn phòng để yêu cầu được xử lý.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

Giới thiệu