Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng : 

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Tất cả những thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm như: Họ tên, tuổi tác, địa chỉ, số điện thoại, nội dung trao đổi, ... được thu thập chỉ nhằm sử dụng cho đúng mục đích mà khách hàng yêu cầu khi sử dụng các dịch vụ pháp lý do Văn Phòng Luật Sư Gia Đình - CN Đồng Nai cung cấp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin: Các thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng trong phạm vi công việc mà khách hàng yêu cầu và được nêu rõ trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Văn Phòng Luật Sư Gia Đình - CN Đồng Nai.

c) Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin khách hàng gửi qua email được bảo mật, lưu trữ bằng hệ thống phần mềm chuyên biệt có thời gian lưu trữ không hạn chế (Lưu trữ trên hệ thống Gmail của google). Nội dung cuộc trao đổi bằng điện thoại của khách hàng với luật sư của công ty được lưu trữ tối đa 03 tháng (Lưu trữ trên hệ thống server của Viettel IDC). Văn Phòng Luật Sư Gia Đình - CN Đồng Nai là đơn vị duy nhất có quyền tiếp cận các thông tin nhằm phục vụ đúng mục đích khách hàng đã yêu cầu.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Văn Phòng Luật Sư Gia Đình - CN Đồng Nai là đơn vị duy nhất có quyền tiếp cận các thông tin nhằm phục vụ đúng mục đích khách hàng đã yêu cầu.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: 

- Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Văn Phòng Luật Sư Gia Đình - CN Đồng Nai (5/1 Nguyễn Du, Khu phố 4, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Cách thức liên lạc để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: khách hàng có thể đến liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Văn Phòng Luật Sư Gia Đình - CN Đồng Nai (5/1 Nguyễn Du, Khu phố 4, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc qua Hotline của văn phòng: 0975 016 827.

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Khách hàng có quyền truy cập và yêu cầu sử đổi các thông tin cá nhân được đăng tải trên website của Văn Phòng Luật Sư Gia Đình - CN Đồng Nai do sai sót hoặc có quyền yêu cầu xóa bỏ các thông tin cá nhân đó vào bất kỳ thời gian nào bằng hình thức gọi điện thoại trực tiếp đến số Hotline của Văn phòng để yêu cầu được xử lý.

* Lưu ý: Mọi vấn đề thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo xin vui lòng gửi trực tiếp đến số Hotline của Công ty: 0975 016 827. Trong thời hạn 24h, sau khi nhận được thắc mắc, khiếu nại này từ phía khách hàng, văn phòng sẽ trực tiếp xác minh và trao đổi lại với khách hàng để đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất.

Chính sách này luôn được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Rất mong nhận được sự hợp tác của khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

Giới thiệu