Những điểm mới quan trọng của Luật giáo dục 2019

Những điểm mới quan trọng của Luật giáo dục 2019

2020-06-18 14:51:32 Tư vấn Luật giáo dục

Những điểm mới quan trọng của Luật giáo dục 2019

Không được thu học phí nếu không học trực tuyến hoặc dạy bù trong thời gian nghỉ học chống dịch

Không được thu học phí nếu không học trực tuyến hoặc dạy bù trong thời gian nghỉ học chống dịch

2020-05-21 21:24:08 Tư vấn Luật giáo dục

Không được thu học phí nếu không học trực tuyến hoặc dạy bù trong thời gian nghỉ học chống dịch