Không được thu học phí nếu không học trực tuyến hoặc dạy bù trong thời gian nghỉ học chống dịch

Không được thu học phí nếu không học trực tuyến hoặc dạy bù trong thời gian nghỉ học chống dịch

2020-05-20 14:29:10 Luật giáo dục

Trong thời gian học sinh, sinh viên được nghỉ học phòng chống dịch Chà trường có được thu học phí khôngovid -19, n