Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2020-05-20 16:45:21 Luật doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH Một Thành Viên

Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH Một Thành Viên

2020-05-19 16:20:04 Luật doanh nghiệp

Tháng 3/2019 tôi có đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên để hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng từ đó cho đến nay chưa phát sinh bất cứ...

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện?

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện?

2018-12-28 15:14:13 Luật doanh nghiệp

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có địa chỉ trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh hiện có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện công ty ngoài Hà Nội, Mong...

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần?

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần?

2018-12-28 15:12:46 Luật doanh nghiệp

Chào luật sư, công ty chúng tôi muốn chuyển trụ sở chính đến một địa điểm khác ngay trong tỉnh thì có phải làm thế nào ạ? Công ty chúng tôi là...