CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT THƯƠNG MẠI

 Ngày ban hành Tên, số hiệu văn bản  Nội dung  Ghi chú 
   Nghị Định  
 15/01/2018 NĐ số 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ công thương  
 24/02/2017 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP  Về hòa giải thương mại có hiệu lực từ 15/04/2017
 25/01/2016 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP  Về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN   
 16/05/2013 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP  Về thương mại điện tử  > sửa đổi tại NĐ 08/2018
 14/04/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP  Về nhãn hàng hóa   
 06/08/2009 Nghị định số 68/2009/NĐ-CP  Về xúc tiến thương mại, sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006  Hết hiệu lực, thay thể bởi Nghị định 43/2017 
 30/08/2006 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP  Về nhãn hàng hóa   
 12/06/2006 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP  Quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện  
 04/04/2006 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP  Về hoạt động xúc tiến thương mại  Sửa đổi khoản 7 điều 4 (NĐ 68/2009) 
 31/03/2006 NĐ số 35/2006/NĐ-CP Quy định về hoạt động nhượng quyền thương mại  > sửa đổi tại NĐ 08/2018
 20/02/2006 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP  Về xuất xứ hàng hóa   
 23/01/2006 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP  Về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, đại lý mua bán, gia công, quá cảnh hàng hóa với nước ngoài  
   Thông Tư   
 29/12/2017 TT 47/2017/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định hạn mức khuyến mãi đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất  
 06/07/2007 TT liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC Xúc tiến thương mại, hướng dẫn Nghị định 37/2006   
       
 
Liên tục bổ sung, cập nhật

Xem thêm:

Luật hôn nhân gia đình và các văn bản hướng dẫn